« Späť

Liturgický program 07.09.-13.09.2020

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 7. september

 

Svätý mučeník Sózont

+ Helena Brunovská - týždňová

18:00

Utorok 8. september

Narodenie našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny

rod. Marinčinová č.142: *Miroslav, Michaela, Mia

18:00

Streda 9. september

 

Svätí a spravodliví Pánovi predkovia Joachim a Anna

rod. Bratičáková:  * Vladimír – 50 rokov

18:00

Štvrtok 10. september

 

Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora

rod. Magerová: * Rastislav, Viera

Akatist k sv. Kozmovi a Damiánovi

18:00

Piatok 11. september

 

Naša prepodobná matka Teodora

+ Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

18:00

Sobota 12. september

 

Sobota pred Povýšením

rod. Hriňáková: *Anna a Štefan – 55 rokov manželstva

07:30

Nedeľa 13. september

 

15. nedeľa po Päťdesiatnici

Nedeľa pred Povýšením úctyhodného Kríža

Za veriacich farnosti

Zbierka: Boží hrob

10:30

SL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: utorok – 14:30,nedeľa – 07:30

Starina: utorok – 16:00, sobota -  09:00,  nedeľa – 09:30