Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 08.11.-14.11.2021

Liturgický program MALÝ LIPNÍK

Pondelok 8. november

Zhromaždenie k veľkovojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam

MYROVANIE

rod. Živčáková: + Milan Lajčák

( neočkovaní)

+ Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

(očkovaní)

16:30

 

18:00

Utorok 9. november

Naša prepodobná matka Matróna

rod.Šestáková č. 165.:            + Katarína /panychída/

17:00

Streda 10. november

Svätí apošotoli Erst, Olympas, Rodión a spoločníci

rod. Šestáková: + Štefan, Katarína, Andrej, Anna, Michal, Anna

Moleben k Bohorodičke

17:00

Štvrtok 11. november

Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent

rod.Iľkovičová: + Michal, Mária, Anna, a ostatní z rod. Čandovej a Haščinovej

17:00

Piatok 12. november

Svätý hiermučeník Jozafát, polocký arcibiskup

 

rod. Pjataková č. 186.: + Peter, Anna a ostatní z rod. Varhoľovej /panychída/

17:00

Sobota 13. november

 

Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup

rod.Haščáková č. 17.:              * Vladimír, Vladimíra

S platnosťou na nedeľu

(neočkovaní)

18:00

CSL

Nedeľa 14. november

 

25. Nedeľa po Päťdesiatici

Svätý a všechválny apoštol Filip

Zbierka: SEMINÁR

rod. Třešková: * Ján      (očkovaní)

Za veriacich farnosti

(neočkovaní)

09:00

 

10:30

CSL

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: pondelok– 09:00, piatok – 15:00, sobota - 16:30

Starina: pondelok - 15:00, nedeľa - 07:30

RSS (Otvorí sa v novom okne)
Ukazujem 1 - 5 z 20 výsledkov.
z 4