« Späť

Liturgický program 09.11.-15.11.2020

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 9.november

Naša prepodobná matka Matróna

rod. Marinčinová: + Anna Dufalová

17:00

Utorok 10. november

 Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci

rod. Nová: * Danka, Mária, Ján, Jaroslav, Michaela s rodinami

17:00

Streda 11. november

Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent

rod. Šestáková: * Milan, Helena, Ivana s manželom, Andrea s rodinou

17:00

Štvrtok 12. november

 

Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup

rod. Dudová: + Anna, Katarína /panychída/

17:00

Piatok 13. november

 

Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup

VOĽNICA

rod. Palgutová: + Ján, Verona a ostatní z rod. Varhoľovej

17:00

Sobota 14. november

 

 

Svätý a všechválny apoštol Filip

rod. Kundisová: + Štefan, Anna a ostatní z rod. Leškovej

Veľká večiereň

07:30

 

17:00

Nedeľa 15. november

 

24. nedeľa po Päťdesiatnici

ZAČIATOK FILIPOVKY

         Za veriacich farnosti

10:30

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23