Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 14.09.-20.09.2020

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 14.september

 

Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom

ZDRŽANLIVOSŤ OD MÄSA!

rod. Bartková:*rod.Lajčáková

Myrovanie

18:00

Utorok 15. september

 Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

Ľubica Svistáková: + Jozef, Anna

18:00

Streda 16. september

 

Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia

rod. Iľkovičová:  * Matúš, Zuzana s rodinou

18:00

Štvrtok 17. september

 

Svätá mučenica Sofia  jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska

*Katarína Varhoľová s rod.

Moleben k bl. P.P.Gojdičovi

18:00

Piatok 18. september

 

Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup

rod. Šviderská: + Jozef Šviderský /panychída/

18:00

Sobota 19. september

 

Sobota po Povýšení

rod. Lajčáková: + Michal, Mária, Ján, Michal, Mária, Anna, Milan /panychída/

07:30

Nedeľa 20. september

 

16. nedeľa po Päťdesiatnici

Nedeľa po Povýšení

Za veriacich farnosti

10:30

CSL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: pondelok – 14:30,utorok -08:00,štvrtok – 16:00 ,           nedeľa – 09:00

Starina: pondelok – 16:00,  nedeľa – 07:30