Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 15.02.-21.02.2021

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 15. február

Svätý apoštol Onezim

ZAČIATOK VEĽKÉHO PȎSTU – SVÄTÁ ŠTYRIDSIATNICA

Prísny pôst - zdržanlivosť od mäsa, mlieka, vajec

rod. Šestáková: + Verona, Peter a ostatní z rodiny Gladišovej

17:00

Utorok 16. február

 Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci

rod. Šestáková: + Katarína

17:00

Streda 17. február

Svätý veľkomučeník Teodor Tirón

Liturgia vopred posvätených darov

rod. Pjataková č. 176 :  + Ján, František, Anna, Helena 

17:00

Štvrtok 18. február

Svätý otec Lev, rímsky biskup

Mária Kičurová: *Štefan, Mária, Ján, Viera s rodinami

17:00

Piatok 19. február

Svätý apoštol Archippos

Liturgia vopred posvätených darov

 *rod. Bartková

17:00

Sobota 20. február

 

Sobota 1. týždňa veľkého pôstu – pamiatka na div kolyvy

rod. Čandová: + Anna /panychída/

07:30

Nedeľa 21. február

Nedeľa 1.týždňa Veľkého pôstu – Nedeľa ortodoxie

Za veriacich farnosti

10:30

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Sväté liturgie sa budú slúžiť bez účasti veriacich.