Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 19.10.-25.10.2020

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 19.október

Svätý prorok Joel

rod. Gneveková: *Viera-      60 rokov

18:00

Utorok 20. október

 Svätý veľkomučeník Artemios

rod. Lajčaková: + Milan /panychída/

18:00

Streda 21. október

Náš prepodobný otec Hilarión Veľký

rod. Kuzmová: + Mária Šestáková /panychída/

18:00

Štvrtok 22. október

 

Svätý, apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup

rod. Štefaňaková č. 123:         + Adam, Elena, Dávid /panychída/

18:00

Piatok 23. október

 

Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat

rod. Tyrpaková: + Terézia Gašparová /panychída/

18:00

Sobota 24. október

 

 

Svätý mučeník Aretas a spoločníci

rod. Kundisová: + Ján, Verona, Ján

Sviatosť krstu Miriam Pažinová

Veľká večiereň

07:30

11:00

17:00

Nedeľa 25. október

 

21. nedeľa po Päťdesiatnici

ZMENA ČASU ( - 1 HODINA )

         Za veriacich farnosti

 

rod. Marinčinová: *Ľubomír, Helena, Patrik, Radoslav

 

08:00

11:00

SL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23