Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu farskej budovy v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 20.05.-26.05.2024

Liturgický program malý lipník

Pondelok 20. máj

Pondelok Svätého Ducha

Katarína Tokarčíková: *Iveta, Viera s rodinami

Obchod okolo chrámu

18:00

Utorok 21. máj

Svätí a veľkí králi a apoštolom rovný Konštantín a Helena

rod. Pjatáková č.176: + Štefan, Karolína, Štefan

Moleben k Bohorodičke

18:00

Streda 22. máj

Svätý mučeník Bazilisk

Helena Marinčínová:                + Michal, Helena, Štefan, Mária

18:00

Štvrtok 23. máj

Prepodobný otec a vyznávač Michal, synadský biskup

rod. Miklušová: + Ján, Mária, Martinka

Moleben k sv. Jozefovi

18:00

Piatok 24. máj

Prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu

rod. Židová: *Juliana, Timea, Dušan, Eliška, Štefan, Lea, Martin, Melánia, Katarína

18:00

Sobota 25. máj

Zakončenie sviatku Päťdsiatnice.

Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy svätého Jána Krstiteľa

rod. Čandová č. 128:                + Michal, Helena, Andrej, Michal, Terézia a os. z rod.

07:30

Nedeľa 26. máj

1. Nedeľa po Päťdesiatnici – Všetkých svätých

Za veriacich farnosti

08:30

CSL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: pondelok – 10:00, nedeľa – 10:30

Starina: pondelok – 16:00, sobota – 18:00

RSS (Otvorí sa v novom okne)
Ukazujem 1 - 5 z 20 výsledkov.
z 4