Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 22.03.-28.03.2021

Liturgický program malý Lipník

Pondelok 22. marec

Svätý hieromučeník Bazil, ankyrský presbyter

rod. Kopčáková: + Ján /panychída/

17:00

Utorok 23. marec

 Svätý prepodobný mučeník Nikon a jeho učeníci

Compeľová: + Michal, Helena, Andrej, Štefan, Michal, Terézia a ostatní /panychída/

17:00

Streda 24. marec

Prepodobný otec Zachariáš. Svätý otec Artemón, biskup pizidijdkej Seleucie

Liturgia vopred posvätených darov

rod. Kuzmová:  *Michal, Antónia, Sofia, Michal Charbel 

17:00

Štvrtok 25. marec

Zvestovanie našej Presvätej Vládkyni Bohorodičke

Za veriacich farnosti

PRIKÁZANÝ SVIATOK !

17:00

Piatok 26. marec

Zbor svätého archanjelia Gabriela

Liturgia vopred posvätených darov

rod. Nemergutová: * Alena, Natália, Dominik

17:00

Sobota 27. marec

Sobota svätého a spravodlivého Lazára

Ján Martoňák: + Anna, Helena, Ján, Mária, Michal, Verona, Michal, Anna, Jozef

07:30

Nedeľa 28. marec

 

Kvetná nedeľa

Za veriacich farnosti

10:30

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Sväté liturgie sa budú slúžiť bez účasti veriacich.

Ak niekto cíti túžbu ísť na sv. spoveď, prijať eucharistiu alebo potrebuje sviatosť pomazania chorých, nech neváha mi zavolať a po vzájomnej dohode je možné individuálne vyslúžiť tieto sviatosti.