Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 25.01. - 31.01.2021

Liturgický program malý Lipník

Pondelok 25. január

Svätý otec Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup

rod. Marinčinová č. 177:         + Štefan, Viktória, Peter, Anna

17:00

Utorok 26. január

 Prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia

rod. Kravčáková: + Štefan

17:00

Streda 27. január

Prenesenie úctyhodných pozostatkov Jána Zlatoústeho

rod. Bartková: * rod. Lajčáková

17:00

Štvrtok 28. január

Prepodobný otec Efrém Sýrsky

rod. Svistaková:  + Peter /panychída/

17:00

Piatok 29. január

Prenesenie pozostatkov svätého Ignáca Bohonositeľa

Helena Marinčinová:  + Peter

17:00

Sobota 30. január

 

Traja svätí svätitelia Bazil Veľký, Ján Zlatoústy, Gregor Teológ

rod. Lešková: + Anna /panychída/

07:30

Nedeľa 31. január

 

Nedeľa o márnotratnom synovi

Za veriacich farnosti

10:30

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Sväté liturgie sa budú slúžiť bez účasti veriacich.