Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Oznam pre veriacich farnosti

Z nariadenia Úradu vlády SR budú sväté liturgie slávené bez účasti veriacich. Kto bude cítiť potrebu svätej spovede ale svätého prijímania, je možné po vzájomnej dohode tieto sviatosti prijať. Neváhajte mi preto zavolať. Nech nás podľa slov sv. apoštola Pavla nič neodlúči od Kristovej lásky. Zostávam v modlitbách za každého z vás a žehnám vám v mene Otca i Syna i Svätého Ducha, amen.

o. Martin

RSS (Otvorí sa v novom okne)
Ukazujem 1 - 5 z 20 výsledkov.
z 4