Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Oznam pre veriacich farnosti

Oznam pre veriacich farnosti

Kvôli limitovanej účasti - sú veriaci aj naďalej oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách, ktoré budú až do úplného uvoľnenia opatrení pokračovať aj cez médiá alebo sociálne siete.

Na základe uznesenia vlády a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR počet návštevníkov v chráme alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov. Ak táto plocha nedosahuje 90 m2, môže sa tu nachádzať najviac 6 návštevníkov. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

Verejné bohoslužby sa v našej farnosti budú sláviť v Dome nádeje, ktorého plocha nedosahuje 90 m2, preto budú môcť byť prítomný na liturgii vo vnútri traja členovia rodiny na ktorých úmysel sa slúži svätá liturgia. Ak by chcel prísť aj niekto iný, musí však dostať vonku pred Domom nádeje. K účasti na svätej litugii nie je potrebný test.

V cerkvi potrebujeme ešte mesiac na dokončenie vymaľovania. Plocha chrámu je približne 180 m2, teda pri súčasných podmienkach by sa na svätej liturgii mohlo aj tak zúčasniť iba 12 ľudí. Nie všetci by sme mohli prísť na bohoslužbu.

Prosím Vás o trpezlivosť a pochopenie. Modlím sa za vás všetkých a vyprosujem každej rodine Božie požehnanie a ochranu Presvätej Bohorodičky. Všetkým žehnám v mene Otca i Syna i Svätého Ducha, amen.

o. Martin Terkanič