« Späť

Liturgický poriadok od 04.12. 2017 – 10.12. 2017

Liturgický poriadok

Liturgický poriadok od 04.12. 2017 – 10.12. 2017

Deň

 

Čas

intencia

Pondelok

4.12.

Svätá veľkomučenica Barbora,

Prepodobný otec Ján Damaský

7:30

rod. Kundisova

+ Ján, Verona, Ján s panychídou rod.

Utorok

5.2.

Prepodobný a bohonositeľný

otec Sáva Posvätený

17:00

Palgutová

+ Ján, Verona a ost. z rod.

s panychídou

Streda

6.12.

Svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry

17:00

rod. Čandova č. 44

 * Michal a Helena s rod.

Štvrtok

7.12.

Svätý Ambróz, milánsky biskup

17:00

Viera Filičková rod. Gladišová

+ Ján s panychídou

Piatok

8.12.

Počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou

Prikázaný sviatok

17:00

* veriacich farnosti

                myrovanie, voľnica

Sobota

9.12.

Prepodobný otec Patapios

7:30

rod. Šestáková č. 165

+ Peter a Anna s panychídou

Nedeľa

10.12.

27. nedeľa po ZSD

Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf

Hl. 2

10:30

Jozef Šestak

* Jozef, Martina, Silvia a Marek

slov.                 

Presbyter: Mgr. Jozef Šoltýs, Mobil - O2: 0944 376 780, pevná linka: 052/4394123

V nedeľu 10.12.2017 bude zbierka na chramové potreby

 

Legnava:     Streda        06.12.2017 –  o   9:00 hod.  ( Ondrej Sember - + Ján )

                      Piatok        08.12.2017 –  o   9:00 hod.  ( Ilčišak - + Anna, Helena, Mikuláš, Štefan, Mária )

                      Sobota       09.12.2017 –  o   9:00 hod.  ( rod. Hricova - + Ján )

                      Nedeľa      10.12.2017 -   o   9:00 hod.  ( rod. Zakutna - + Mária )

 

Starina:        Piatok         08.12.2017 –  o 15:30 hod. 

                      Nedeľa       10.12.2017 -   o   7:30 hod. ( * farnosť)