« Späť

Liturgický poriadok od 9.10. 2017 – 15.10. 2017

Liturgický poriadok

Liturgický poriadok od 9.10. 2017 – 15.10. 2017

Deň

 

Čas

intencia

Pondelok

9.10.

 

Svätý apoštol Jakub Alfejov

18:00

Helena a Vladimír Bratičak

+ Jozef a Verona s panychídou

 

Utorok

10.10.

 

Svätí mučeníci Eulampios

 a Aulampia

17:45

 

18:00

Moleben k presvätej Bohorodičke

Jozef Šesták

+ Michal a Verona s panychídou

 

Streda

11.10.

 

Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmych diakonov.

Prep. otec Teofan Popísaný, nicejský biskup

18:00

rod. Bratičaková

* Mária - 70 - rokov

 

Štvrtok

12.10.

 

Sv. mučeník Probus, Tarach a Andronik. Prep. Kozma Jeruzalemčan. Sv. Martin Milosrdný, tourský biskup

17:45

18:00

Moleben k Najsv. Srdcu Ježišovmu

Michal Šesták - + Štefan a Mária

 

Piatok

13.10.

 

Sv. muč. Karpos a spol.

Sv. muč. Nazarios a spol.

7:30

rod. Čižíkova

+ Ján, Jozef, Ondrej

 

Sobota

14.10.

 

Naša prepodobná matka Paraskeva Trnovská

7:30

Helena Marinčinová

+ Peter, Anna, Ján, Helena, Milan

 

Nedeľa

15.10.

 

19. nedeľa po ZSD

Prep. otec Eutymios Nový.

Sv. prep. muč. Lukián,

 presbyter veľkej Antiochie

Hl. 2

10:30

 rod. Ilčišákova

* Mária a Miroslav a Stanislav

s rodinami

 slov.

Presbyter: Mgr. Jozef Šoltýs, Mobil - O2: 0944 376 780, pevná linka: 052/4394123

 

             Legnava:      Streda       11.10 2017 -  o  9:00 hod. ( Helena Kičurová - + Andrej – 7 - dňová

                                    Štvrtok      12.10.2017 -  o 16:00 hod. ( Anna Hlipalová č. 88 -  * Michal )

                                    Nedeľa      15.10.2017 -  o   9:00 hod.

 

Starina:      Sobota      14.10.2017 -  o   9:00 hod. ( rod. Lazorčákova - + Anna - ročná )

                     Nedeľa      15.10.2017 -  o   7.30 hod. ( * farnosť )