« Späť

Liturgický program 01.04.-07.04.2019

Liturgický program Malý Lipník

 

Pondelok 1. apríl

Prepodobná matka Mária Egyptská

rod. Iľkovičová: + Štefan, Anna

18:00

Utorok 2. apríl

Prepodobný otec Titus Divotvorca

Peter, Elena Šestákoví: *Vladimír s rodinou

Veľkopôstny moleben

18:00

Streda 3. apríl

Prepodobný otec Nikita, igumen Médikiovho kláštora

Liturgia vopred posvätených darov

18:00

Štvrtok 4. apríl

Prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraj z Maley

rod. Semberová: + Jozef Sember

18:00

Piatok 5. apríl

 

 

Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci

Liturgia vopred posvätených darov

* ctiteľov Najsv. srdca Ježišovho a sv. ruženca

Eucharistická pobožnosť

18:00

Sobota 6. apríl

Akatistová sobota

rod. Tokarčíková: + Danka – 40 dňová

07:30

Nedeľa 7. apríl

 

 Piata pôstna nedeľa

Za veriacich farnosti

Krížová cesta

10:30

15:00

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: utorok – 15:30, nedeľa - 07:30

Starina: štvrtok - 15:30, nedeľa – 09:00