« Späť

Liturgický program 02.09.-08.09.2019

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 2. september

 

Svätý mučeník Mamant

Jozef Vasilík: + Jozef, Michal, Michal

08:00

Utorok 3. september

 

Svätý hieromučeník Antim, nikomédijsky biskup

rod. Vasilíková: + Peter, Mária, Peter /panychída/

18:00

Streda 4. september

 

Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie

rod. Štefaňaková č. 107:      + Verona, Michal

18:00

Štvrtok 5. september

 

Svätý prorok Zachariáš, otec svätého Jána Krstiteľa

Tomáš, Andrea Pjatakoví: *Tomáš, Andrea, Šimon, Marek, Lukáš

18:00

Piatok 6. september

 

Spomienka na zázrak, ktorý vykonal archanjel Michal v Kolosách

* Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Eucharistická pobožnosť

18:00

Sobota 7. september

 

Predprazdenstvo Narodenia Bohorodičky

+ Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

07:30

Nedeľa 8. september

 

 13. nedeľa po Päťdesiatnici

Narodenie Presvätej Bohorodičky, Márie vždy Panny

Za veriacich farnosti

Zbierka: Pre potreby chrámu

Požehnanie detí

09:00

SL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: streda – 16:00, sobota – 09:00, nedeľa – 07:30

Starina:  pondelok – 16:30, sobota – 17:00