« Späť

Liturgický program 08.04. - 14.04.2019

Liturgický program Malý Lipník

 

Pondelok 8. apríl

Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont, Hermés

Helena Šestáková č. 95:   + Jozef, Viktória

18:00

Utorok 9. apríl

 

Svätý mučeník Eupsychos

rod. Šestáková č. 191:      + Ján, Mária

Veľkopôstny moleben

18:00

Streda 10. apríl

Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci

Liturgia vopred posvätených darov

+ Anna Marinčinová

18:00

Štvrtok 11. apríl

Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama

rod. Bratičaková: + Anna /panychída/

18:00

Piatok 12. apríl

 

Prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup

Liturgia vopred posvätených

 darov

+ Antónia, Štefánia, Štefan Svisták

18:00

Sobota 13. apríl

Sobota svätého a sprvodlivého Lazára

Spovedanie pred Paschou

rod. Bakajsová: + Mária, Ján /panychída/

10:15

10:45

Nedeľa 14. apríl

 

 

 Kvetná nedeľa

 

Za veriacich farnosti

Myrovanie, Posvätenie ratolestí

Zbierka: Humenský vikariát

10:30

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: utorok – 15:30, nedeľa - 07:30

Starina: štvrtok - 15:30, nedeľa – 09:00