« Späť

Liturgický program 11.11.-17.11.2019

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 11. november

 

Svätí mučeníci Ménas, Viktor, Vincent. Svätý Teodor Studitský

Štefan Živčák č. 102:             + Štefan, Mária a ostatní z rodiny

17:00

Utorok 12. november

 

Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup

rod. Bratičáková: + Stano – týždňová /panychída/

17:00

Streda 13. november

 

Svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup

 Štefan Hriňák č .16: + Ján, Helena a ostatní z rodiny

17:00

Štvrtok 14. november

 

Svätý a všechválny apoštol Filip

+ Antónia, Štefánia, Štefan Svisták

07:30

Piatok 15. november

 

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib

Začiatok Filipovky!

rod. Štupáková: + Ján a Katarína Gnevekoví /panychída/

17:00

Sobota 16. november

 

Svätý apoštol a evanjelista Matúš

Mária Kičurová: + Štefan, Andrej, Helena, Veronia, Jozef

07:30

Nedeľa 17. november

 

 23. nedeľa po Päťdesiatnici.  

Za veriacich farnosti

08:00

SL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: štvrtok – 15:00, sobota – 16:30

Starina: streda – 15:30, sobota – 18:00