« Späť

Liturgický program 15.04. - 21.04. 2019

Liturgický program Malý Lipník

 

Pondelok 15. apríl

Svätý a veľký pondelok

Liturgia vopred posvätených darov

+ Anna Lešková

18:00

Utorok 16. apríl

 

Svätý a veľký utorok

Liturgia vopred posvätených darov

+ Helena Kozubová – týždňová /panychída/

18:00

Streda 17. apríl

 

Svätá a veľká streda

Liturgia vopred posvätených darov

+ Mária Miklušová

18:00

Štvrtok 18. apríl

 

Svätý a veľký štvrtok

Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého + Strastí

rod. Svistáková: *Ján, Mária s rodinou

17:00

Piatok 19. apríl

 

Svätý a veľký piatok 

Zbierka: Boží hrob

Kráľovské hodinky

Veľká večiereň s uložením pláščenice

07:30

15:00

Sobota 20. apríl

 

Svätá a veľká sobota

Jeruzalemská utiereň

Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého

+ ctiteľov Najsv. srdca Ježišovho a sv. ruženca

07:00

 

16:00

Nedeľa 21. apríl

 

 

 Svätá a veľká nedeľa Paschy

 

Utiereň vzkriesenia + požehnanie jedál

Za veriacich farnosti

Veľká večiereň

04:00

10:30

15:00

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: piatok – 17:00, nedeľa - 06:00, večiereň - 16:30

Starina: piatok - 13:30, nedeľa – 08:00