Pridané 04.04.2020

Opatrenia v súvislosti s COVID-19 (priebežne aktualizujeme)

Opatrenia v súvislosti s COVID-19 (priebežne aktualizujeme)

Drahí veriaci, slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. To znamená, že aj slávenie Veľkonočných sviatkov bude prebiehať v chrámoch bez prítomnosti verejnosti. S tým sú spojené viaceré opatrenia, ktoré vám prinášame v nižšie uvedených inštrukciách.

 POZOR! Až do odvolania sú pre verejnosť priestory arcibiskupského úradu uzatvorené. Na riešenie akejkoľvek agendy využite listový, telefonický a prednostne elektronický kontakt. Ďakujeme za pochopenie.

1. Sviatosť zmierenia

2. Dokonalá ľútosť a brožúra kajúcej pobožnosti

3. Úplné odpustky

4. Sväté prijímanie

5. Duchovné prijímanie

6. Veľkonočné sviatky v Prešovskej archieparchii

7. Prijatie sviatosti manželstva

8. Metropolitná púť do Krakova

9. Prosba o pomoc farnostiam

10. Komplexný prehľad online bohoslužieb v Prešovskej metropolii

11. NOVÉ!!! Brožúry rodinných domácich liturgií

12. NOVÉ!!! Akatist k svätým Kozmovi a Damiánovi

13. NOVÉ!!! Usmernenie ÚVZSR ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov

14. NOVÉ!!! Usmernenie ÚVZSR k vysluhovaniu sviatosti zmierenia

15. NOVÉ!!! Texty veľkonočných obradov

Vážení veriaci, prikladáme odkaz na usmernenia a rozšírené informácie k zákazu verejných bohoslužieb uverejnených na webovej stránke Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove  http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3276

Posviacka Kolivy

V piatok prvého týždňa Veľkého pôstu (t.j. 28.2.2020) po liturgii VPD posvätil o. Martin kolivu. (foto v galérii).

 

Čo je KOLIVA (kollyva, kollyba, colivă)?

Je to sladkosť, ktorá ako keby predznačovala chuť večného života. Cirkev preto požehnáva kolivu na začiatku pôstu (v prvý piatok Veľkého pôstu na liturgii Vopred posvätených darov po zaambonnej modlitbe a po odspievaní tzv. Molebného kanonu sv. Teodóra), aby poukázala na cieľ a význam celopôstného odriekania (na začiatok niečo sladké, potom odriekanie a na konci nasleduje veľká odmena).

Podľa tradície na pamiatku Teodóra Tyrona, veľkomučeníka (v prvú sobotu Veľkého pôstu), cirkev požehnáva kolivu.

„Asi 50 rokov po jeho smrti sa rozhodol cisár Julián Apostata zneuctiť kresťanský pôst.

Vedel, že počas prvého týždňa Veľkého pôstu sa kresťania zvlášť postia. Preto si k sebe zavolal predstaveného Carihradu a nariadil mu, aby celý týždeň všetky potraviny na tržniciach mesta boli pokropené  krvou zvierat z pohanských obiet. Vtedy sa Teodor Tyron zjavil carihradskému patriarchovi Eudoxiovi a nariadil mu, aby zvolal všetkých kresťanov a zakázal im kupovať potraviny na tržniciach. Keď sa ho patriarcha spýtal, čo majú jesť, svätý mu odpovedal, aby jedli kolivu – varenú pšenicu s medom. Tak zachránil sv. Teodor kresťanov pred poškvrnením. Keď Julián videl, že je jeho nariadenie neúčinné, dal ho odvolať. Povolil predávať nepoškvrnené potraviny" (Mgr. A. Čížek, Synaxár – životy svätých, Spolok biskupa P. P. Gojdiča, Prešov, 1998, s. 182-183).

A tak na pamiatku sv. Teodora Tyrona vykonávame posviacku tejto sväteniny. Nech nám slúži na posilnenie počas Veľkého pôstu.