Blogy

« Späť

Liturgický poriadok

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 11.03. do 17.03.2019

 

PONDELOK

11.03.

 

Sv.Sofronios     

 

Š 17.30

  

     *  Peter     (r.Mindekova 83)

 

UTOROK

12.03.

 

Prep.Teofan

Sv.Gregor     

H 15.30

 

 

Š 17.30

 

     + Jozef, Zuzana,...                

                (r.Gerikova)

      = hramoty II.ZS =

     * Štefan, Mária, ...     

                 (r.Pavlikova 80)

 

STREDA

13.03.

 

Prenesenie pozostatkov sv.Nikefora 

 

Š 17.30 

VPD

 

     + Peter, Michal, ...      

               (d.M.Kopčaková 18)    

 

ŠTVRTOK

14.03.

 

     Prep.Benedikt    

B 15.30

 

 

Š 17.30

     + Štefan , Helena, ...               

                (r.Kormošova 116)

      = hramoty II.ZS =

     + Peter Mindek /VYŠKOV/

          s panych.    /40-dňová/   

 

PIATOK

15.03.

 

Sv.muč.Agapios a ost.

 

Š 17.30

VPD

 

     + Peter Mindek /VYŠKOV/

                  (r.Ridilova 1)   

 

SOBOTA

16.03.

 

II.zádušná sobota  

 

Š 09.00

 

 

     + všetci naši zosnulí

        = hramoty II.záduš.soboty =

 

 

NEDEĽA

17.03.

 

II.pôstna nedeľa

Prep.Alexej  

H 08.00

 

B 09.15

 

Š 10.30

 

     * jub. Júlia s rod.     

               (r.Knapíkova)

     * rod.Sekerákova 81

   

     * veriaci farnosti (csl.) 

      = lit.sv.Bazila Veľkého =

 

 

Článok