Blogy

« Späť

Liturgický poriadok

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 25.03. do 31.03.2019

 

PONDELOK

25.03.

 

Zvestovanie MP OY

(Blahoviščenije)

 prikázaný sviatok

H 15.30

Š 17.00 

B 18.30

 

    

* rod.Jaržembovska

* veriaci farnosti

* rod.Mackova  

         === myrovanie ===

 

UTOROK

26.03.

 

Sv.Porfyrios    

 

Š 08.00

 

         + Andrej Sedlák    

              (r.Šarníkova - BREZNO)

 

STREDA

27.03.

 

 

Prep.Matróna

B 15.30

VPD

 

Š 17.30

VPD

         + Mikuláš, Mária,...   

                      (r.Kormoš 93)

          = hramoty IV.ZS =   

         + Anna, Peter    

             (r.Václavikova)

 

ŠTVRTOK

28.03.

 

Prep.Hilarión a Štefan

H 15.45

 

 

Š 17.30

 

         + Ján        (d.B.Bebková)

          = hramoty IV.ZS = 

 

         + Helena, Peter    

             (r.Lukačíkova 138)

 

PIATOK

29.03.

 

Prep.Marek

Š 17.00

Š 17.30

VPD

         = Krížová cesta =

      + Peter Kseňák  

             (r.Kseňákova)

 

SOBOTA

30.03.

 

IV.zádušná sobota  

 

Š 08.00

                              

     

 

      + všetci naši zosnulí

       = hramoty IV.záduš.soboty =

 

NEDEĽA

31.03.

 

IV.pôstna nedeľa

!!!ZMENA ČASU!!!

 

H 08.00

B 09.15

Š 10.30

 

 

       *  rod.Plavnicka 99

       * rod.Najmikova

       * veriaci farnosti      (csl.)   

 

Článok