Blogy

« Späť

Liturgický poriadok

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 27.05. do 02.06.2019

 PONDELOK

27.05.

 

Sv.hieromuč. Terapont

 

Š 17.30

 

     * rod.Bialkova 132

 

UTOROK

28.05.

 

Prep.o.Nikita

 

Š 17.30

   

     * Mária, Peter, ...   

              (d.M.Kopčaková  18)

 

STREDA

29.05.

 

Zakončenie PASCHY

Prep.Teodózia

 

Š 17.30

 

     * Peter, Anna, ...   

              (r.Mindekova 83) 

 

ŠTVRTOK

30.05.

 

 NANEBOVSTÚPENIE IC XC

/prikáz.sviatok/

H 15.30

Š 17.00 

B 18.30 

 

    

 * uzdr.Štefan (r.Plavnicka 99)

 * veriaci farnosti

 * uzdr.Helena

      === myrovanie ===

 

PIATOK

31.05.

 

  Sv.ap.Hermas

 

Š 17.30

  

    + Peter     (r.Kopčakova 2)

 

SOBOTA

01.06.

 

Sv.muč.Justín

 

Š 08.00

 

B 15.00

 

 

    + Peter s panych. /ročná/

                (r.Kopčakova 110)

    + Michal, Mária, Ján

     = s platnosťou na nedeľu =

 

NEDEĽA

02.06.

 

 VII.po Pasche – Otcov 1.nicej.snemu

ZBIERKA: Katolícke média

Š 07.30

H 10.45

 

     * veriaci farnosti (csl.) 

     * členov ruž.spol. (r.Fuchs)

      = zast.o.Hricík /z Lipan/

 

 

 

 

 

Článok