Blogy

« Späť

Liturgický poriadok

Liturgický poriadok od 02.01.2017 do 08.01.2017

 

PONDELOK

02.01.

 

Sv.otec Silvester   

 

Š 08.00

  

 * Anna a Peter    

 

UTOROK

03.01.

 

Sv.prorok Malachiáš Sv.muč.Gordios 

 

Š 17.30

 

 + Mária Kopčáková s panych. 

       (d.G.Ščigulinská)  

 

STREDA

04.01.

 

 

Zbor sv.70 apoštolov Prep.Teoktist 

 

Š 17.30

 

 + Anna Hricková                               

              (r.Lukačikova 135) 

 

ŠTVRTOK

05.01.

 

Predvečer Bohozjavenia

(pôst a zdržanlivosť od mäsa )

 

Š 15.00

 

Lit.Sv.Bazila V. s večierňou

 * Mária, Peter, Anna

              (r.Kopčakova 18) 

 

PIATOK

06.01.

 

BOHOZJAVENIE IC XC /Bohojavlenije IC XC /

(prikázaný sviatok)

/VOĽNICA/ 

 

Š 10.00

 

Skanzen    

SL 13.00

 

* veriaci farnosti (csl.)   

=svätenie vody + myrovanie =

Sv.liturgia veriaci zo Šambrona + vystúpenie  

 

SOBOTA

07.01.

 

Zhromaždenie k 

Sv. Jánovi Krstiteľovi

 

Š 08.30

 

 

+ Katarína, Ján 

             (r.Žembova)  slov. 

 

NEDEĽA

08.01.

 

Nedeľa po Osvietení  

 

 

 Š 08.30

 

  

* veriaci farnosti (csl.)   

Svätenie domov:   

PIATOK: 06.01.2017 – Šambron /1.časť/ od 15.00 hod do 21.00 hod

(zhora smerom dole obcou až po OcÚ vrátane bytovky) 

SOBOTA: 07.01.2017 – Šambron /2.časť/ od 12.30 hod do 20.00 hod

(zdola od Plavnice smerom hore obcou až po OcÚ)

Článok