Blogy

« Späť

Liturgický poriadok

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 13.02. do 19.02.2017

 

PONDELOK

13.02.

 

Prep.Martinián

 

Š 17.30

  

  * Gizela Ščigulinská   

    /85 rokov/

 

UTOROK

14.02.

 

Odchod do večnosti Sv.Konštantína   

 

Š 17.30

 

  + Anna, Štefan  

 

 

STREDA

15.02.

 

 

Sv.ap.Onezim

H 15.45

 

 

 

Š 17.30 

  + Ján, František, Jozef              

             (r.Bebkova 129)

= hramoty z I.záduš.soboty

 

  + Mária Kopčáková   

     (rod.Kopčáková:M.Lipnik)   

 

ŠTVRTOK

16.02.

 

Sv.muč.Pamfil, Porfyrios a ost.

 

Š 17.30

 

  + Mária, Milan   

            (r.Bobuľská 4)   

 

PIATOK

17.02.

 

Sv.veľkomuč.Teodor Tiron 

 

Š 17.30

 

  + Karol, Mária s panych.

            (r.Chmeliarova)

= nácvik spevu na VPD =

 

SOBOTA

18.02.

 

I.zádušná sobota

 

 

Š 09.00

 

 

   + zosnulí našej farnosti

= hramoty I.záduš.soboty =

 

 

NEDEĽA

19.02.

 

Mäsopôstná nedeľa

O Kristovom súde

 

 

H 08.30

 

Š 10:00

 

 

  * Miriama

            (r.Durinova)

  * veriaci farnosti (csl.)   

 

Tel. kontakt: o.Pavol Székely - 0908 409 760 , prípadne: 052/43 83 703

 

 

Článok