Blogy

« Späť

Liturgický poriadok

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 27.02. do 05.03.2017

 

PONDELOK

27.02.

 

Začiatok Sv.40-ice 

 / PRÍSNY POST! /

Prep.Prokop Dekapolita 

Š 17.15

Š 17.30

 

 

 = VPmoleben =

 + Anna Hricková 

    (r.Bialkova 132)   

 

 

UTOROK

28.02.

 

Prep.Bazil

Š 17.30

 

 + Mária Petrusová    

                (r.Bujnovská)

 

 

STREDA

01.03.  

 

Prep.Eudokia

H 15.00

H 15.30

H 15.45

 

Š 17.15

Š 17.30

 

= spoveď v cerkvi

 = VPmoleben =

 + Pavlína, Štefan, Jana, Pavol

                (r.Pištejova)    

 = VPmoleben =

 + Vincent     (VPD liturgia)

 

ŠTVRTOK

02.03.

 

Sv.hieromuč.Teodot  

 

Š 17.30

 

 

 + Peter, Dorota, Vincent                                               

 

PIATOK

03.03.

 

Sv.muč.Eutropios, Kleonik a Bazilisk

 

Š 08:30

Š 16.45

Š 17.30

 

= spoveď chorých /zdola/

= spoveď v cerkvi (1.piatková)

+ Peter, Anna, Vladimír      

   (VPD liturgia)  (r.Kopčak 2)

===EUCH.POBOŽNOSŤ===

 

SOBOTA

04.03.

 

I.pôstná – div kolyvy

 

 

Š 08.00

 

 + Štefan Sedlák 

       (r.Ščigulinska 90)   

 

NEDEĽA

05.03.

 

I.pôstna - ortodoxie ZBIERKA: Charita

 

H 08.30

 

Š 10.00

 

 

 + Pavlína, Anna, ... 

              (d.P.Knapík)

 * veriaci farnosti (csl.) 

 

 

Článok