Blogy

« Späť

Liturgický poriadok

 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 03.04. do 09.04.2017

 

PONDELOK

03.04.

 

Prep.o.Nikita     

Š 17.30

  

  + Ján, Anna, Štefan, Marta 

      a ost.    (r.Legnavska) 

 

UTOROK

04.04.

 

Prep.o.Jozef a Juraj

Š 17.30

 

  + Peter, Mária, Michal ... 

                  (r.Jarinčíkova 31)  

 

STREDA

05.04.

 

 

Sv.muč.Teodul, Agatopod a ost.

 

H 15.15

H 15.45

 

Š 17.30    

  VPD

 = Krížová cesta =

 + Pavol, Jozef, Helena...           

                 (r.Mojcherova)     

  * rod.Boguska    

 

ŠTVRTOK

06.04.

 

Odchod do večnosti nášho otca sv.Metoda

Š 08.30

Š 17.30

 

spoveď chorých pred Paschou

  + Štefan,  Helena, Peter...                        

                   (r.Karaffova 32)   

 

PIATOK

07.04.

 

Prep.o.Juraj 

Š 08.00

 

H 16.00

H 16.15

  

+ Ján Koršňak 

      (d.M.Šprochová 43)   (csl.)

= spovedanie pred Paschou

  + Zuzana, Štefan, Ján... 

                   (r.Gerikova)   

 

SOBOTA

08.04.

 

Vzkriesenie spravodl.Lazára

 

 

Š 14.30

Š 15.15

 

 

 = spovedanie pred Paschou

  + členov ruženc.spoloč.

                                 (slov.)

 

NEDEĽA

09.04.

 

Kvetná nedeľa

H 08.30

 

 

Š 10.00

 

  * členov ruženc.spoloč.

myrovanie + požehnanie bahniatok

 

  * veriaci farnosti (slov.)  

myrovanie + požehnanie bahniatok

 

Tel. kontakt: o.Pavol Székely - 0908 409 760 , prípadne: 052/43 83 703

Článok