Blogy

« Späť

Liturgický poriadok

Poriadok bohoslužieb -  Pascha 2017

 

Svätý a veľký pondelok (10. 04.)

   Šambron   -   o l7.30  -   (+ Mária Buchovecká a panych.)  /pred liturg. VPMoleben/

                                                  

Svätý a veľký utorok (11. 04.)

    Hromoš   -   o 15.45  -   (+ Ján, Ján, ...) /r.Bebkova 40/

 

   Šambron   -  o 17.30  -   V P D  (+ Štefan, Štefan, Anna, Anna, Ján, Mária)     

                                                                                   /r.Kseňákova/

Svätá a veľká streda (12. 04.)

    Šambron   -   o 15.45   -   V P D  (+ z rod.Mindekovej 83)

                                                = po liturgii KRÍŽOVÁ  CESTA   po obci =  

Svätý a veľký štvrtok (13. 04.)

     Hromoš    -   o 16.00  -   SV. STRASTI  IC XC 

 

    Šambron    -  o 17.30  -  Veľká večiereň s liturg. Sv. Bazila Veľkého (+ Mária, Jozef) csl.

                                                               === SV. STRASTI  IC XC ===

                                                       (čítanie 12 evanjelií o utrpení  IC XC ) slov. + csl.

 

Svätý a veľký piatok (14. 04.)   PRÍSNY POST !!! (prikázaný sviatok)   ZBIERKA NA 

                                                                                                                         SV.BOŽÍ HROB

      Hromoš   -   o 15.00  - Večiereň s uložením plaščenice do hrobu

 

     Šambron   -  o 16.30   - Večiereň s uložením plaščenice do hrobu  (slov.)       

 

Svätá a veľká sobota (15. 04.)

     Šambron   -  o 16.30  -  Večiereň s liturg. Sv. Bazila Veľkého  (+ Mária Buchovecká a panych.)  csl. 

                                                                                       

Svätá a veľká nedeľa Paschy (16. 04.)=== VOSKRESENIE IC XC ===

     Šambron  -   o 05.00  -  Utiereň vzkriesenia a posvätenie jedál     csl.                                     

        

     Hromoš   -    o 07.15  -   Utiereň vzkriesenia +  sv. liturgia a posvätenie jedál 

                                                                                     (* rod.Bartolinni)

                                                                                      +++ MYROVANIE +++   

     Šambron  -   o 10.00  -  sv. liturgia / * veriaci farnosti  /  csl.

                                                  +++ MYROVANIE +++  VEĆIEREŇ /hneď po liturgii/

 

Svetlý pondelok (17. 04.)   - PRIKÁZANÝ SVIATOK !

     Hromoš   -   o 08.30   -  sv. liturgia + sprievod okolo chrámu  (* Peter  s rod.) /r. Fuchsova /

 

                   

    Šambron   -  o 10.30   -  sv. liturgia + sprievod okolo chrámu  / * veriaci farnosti  / slov.

 

Svetlý utorok (18. 04.)    

    Šambron    -  o 17.30  -  sv. liturgia  (* Peter, Katarína a ost.)  /r. Sedlákova  /

                                             = po liturgii voskresná panychída na cintoríne =

                                                        

Svetlá streda (19. 04.)  

     Hromoš   -   o 15.30   -  (* rod.Bebkova 129)  = po liturgii voskresná panychída na cintoríne =  

    Šambron  -   o 17.30   -   (* Anna, Marián, Ján )    /d.A.Lucáková 104/

  

  * CHRISTOS VOSKRESE!

                                     

                                                                   VOISTINNU VOSKRESE!*                     

                                                    

Článok