Blogy

« Späť

Liturgický poriadok PASCHA

Poriadok bohoslužieb -  Pascha 2019

Svätý a veľký pondelok (15. 04.)

   Šambron   -   o l7.30  -  VPD  (* jub.Nikolaj s rod.) /r.Bobuľska 4/                                                   

Svätý a veľký utorok (16. 04.)   

     Hromoš   -   o 15.45  -   (+ Juraj, Mária, Mária, Anna)   /r.Sekaninova/

    Šambron   -   o 17.30   -   V P D  (+ Peter, Jitka s panych.)  /r.Šiškova 46/

 

Svätá a veľká streda (17. 04.)

     Šambron   -   o 17.00   -   V P D  (+ Peter a Helena Kopčakovi ) /r.J.Rokonala/

              =ak bude pekné počasie, po lit.posviacka kríža na starom cintoríne + panychída =

                                               

Svätý a veľký štvrtok (18. 04.)

     Hromoš    -   o 15.00 -   (+ členov ruženc. spoloč.)   /r.Fuchsova/

     Bajerovce -   o 16.15 -    SV. STRASTI  IC XC 

 

    Šambron    -  o 17.30  -  Veľká večiereň s liturg. Sv. Bazila Veľkého (* Peter, Zuzana s rod.)                                                                                                                                                                                              csl.  /r.Mindekova 141/                                                                                                                                === SV. STRASTI  IC XC ===

                                                       (čítanie 12 evanjelií o utrpení  IC XC ) slov.

                     

Svätý a veľký piatok (19. 04.)   PRÍSNY POST !!! (prikázaný sviatok)   ZBIERKA NA 

                                                                                                                       SV.BOŽÍ HROB

      Hromoš   -   o 14.00  - Večiereň s uložením plaščenice do hrobu

     Bajerovce -   o 15.30 -  Večiereň s uložením plaščenice do hrobu 

     Šambron   -  o 17.00  - Večiereň s uložením plaščenice do hrobu  (slov.)       

               

                       - o 19.15 - POBOŽNOSŤ  KRÍŽOVEJ CESTY /spoloč.Modl.Matiek/

 

Svätá a veľká sobota (20. 04.)

     Šambron   -  o 09.00  - (+ Mária Hricková s panych.) /9-dňová/

     Šambron   -  o 17.00  -  Večiereň s liturg. Sv. Bazila Veľkého  (* Miroslava)  csl.

                                                                                                    /r.Hardoňova 166/

Svätá a veľká nedeľa Paschy (21. 04.)=== VOSKRESENIE IC XC ===

     Šambron  -   o 04.45  -  Utiereň vzkriesenia a posvätenie jedál     csl.                                     

        

     Bajerovce -   o 06.15 -  Utiereň vzkriesenia +  sv. liturgia a posvätenie jedál 

                                                                                     (* jub.Helena) /r.Najmikova/

                                                                                      +++ MYROVANIE +++   

     Hromoš   -   o 08.45  -   Utiereň vzkriesenia +  sv. liturgia a posvätenie jedál 

                                                                                     (* Miroslav a Anna) /r.Gerykova/

                                                                                      +++ MYROVANIE +++   

    Šambron  -   o 11.00  -  sv. liturgia / * veriaci farnosti  /  csl.

                                                  +++ MYROVANIE +++  VEĆIEREŇ slov.

                                                                                                /hneď po liturgii/

 

Svetlý pondelok (22. 04.)   - PRIKÁZANÝ SVIATOK !

     Hromoš   -   o 07.45   -  sv. liturgia + sprievod okolo chrámu (* Ivana s rod.) /r.Príhodova/

 

    Bajerovce -   o 09.15  -  sv. liturgia + sprievod okolo chrámu (* Andrej, Anna, ...)/r.Kormoš/

 

    Šambron   -  o 11.00   -  sv. liturgia + sprievod okolo chrámu  / * veriaci farnosti  / slov.

Článok