Blogy

« Späť

Liturgický poriadok

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 30.09. do 06.10.2019

 

 PONDELOK

30.09.

 

Sv.hieromuč.Gregor

 

Š 17.30

 

 

     + Zlatica Miková s panych.    

                        /9-dňová/

 

UTOROK

01.10.

 

Ochrana Presv.Bohorodičky /POKROV/  

= odporúčaný sviatok =

       H 15.30

 

       Š 17.00

 

B 18.15

     * rod.Knapikova 95

        = myrovanie =

     * pútnici z farnosti v Ľutine

        = moleben k MP OY = 

     + z rod.Sekerákovej 23

        = myrovanie =

 

STREDA

02.10.

 

Sv.hieromuč.Cyprián

     Sv.muč.Justína a Sv.Andrej

 

Š 15.00

 

 

      + Peter Buchovecký  

                  (r.Buchovecka 152)

 

ŠTVRTOK

03.10.

 

Sv.hieromuč.Dionýz

 

Š 08.00

 

      + Michal Kseňák

                 (d.dcéra z Ostravy)

 

PIATOK

04.10.

 

Sv.hieromuč.Hierotej  

1.piatok mesiaca október

Š 08.30

Š 17.30

      

      = spoveď chorých /zdola/

      * mladom.Róbert a Dominika             

                 (r.Václavikova)

          = EUCH.POBOŽNOSŤ =

 

SOBOTA

05.10.

 

Sv.muč.Charitína

 

Š 08.00

 

 

 

      + Mária Hricková

               (r.Šprochova 43)

 

 

NEDEĽA

06.10.

 

XVII. po 50-ici

(Sv.ap.Tomáš)

H 08.00

 

B 09.15

 

Š 10.30

      * František s rod.

               (r.Plavnicka 99)

      * rod.Príhodova 26

 

      * veriaci farnosti (slov.)

Odpust v Šambrone bude v nedeľu 13.10.2019 o 10.00 hod.  Srdečne pozývame !!!

 

Žiadosti o členstvo

Nenašla sa žiadna požiadavka.
Užívateľ  
Nenašla sa žiadna požiadavka.
Ukazujem 0 výsledkov.

Profile

GKC - farnosť Šambron
42 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
Kontaktné informácie