Blogy

« Späť

Liturgický poriadok

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 02.01.2020 do 06.01.2020

 


ŠTVRTOK

02.01.

 


Sv.otec Silvester  

 


Š 17.30

 


      * jub.Ján Bobuľský

 


PIATOK

03.01.

 

Sv.prorok Malachiáš Sv.muč.Gordios

Š 08.00

 

      + Michal Sokol

          (r.Sokolova a Kotrusova 126)

 

 

 


SOBOTA
04.01.

 

 

 


Zbor sv.70 apoštolov

Prep.Teoktist

 


Š 10.00

 

 

 

      * jub.Peter Sokol

         (r.Sokolova 28)

 

 


NEDEĽA

05.01.

 


Predvečer Bohozjavenia

(zdržanlivosť od mäsa )

 

 

B 08.00

 

 

 

H 09.15

Š 10.30

B 13.30

 

      * Juraj a Helena s rod.

(r.Najmikova)

 

 

      * členov ruž.spol. (r.Fuchsova)

      * veriaci farnosti (slov.)

           = večiereň s posvätením vody

 


PONDELOK 06.01.

 


BOHOZJAVENIE IC XC /Bohojavlenije IC XC /

(prikázaný sviatok)

 

 

 

H 08.00

 

  

B 09.45

 


Š 11.00

     

      * Peter s rod. (r.Sokolova)

          =svätenie vody + myrovanie =

 

      * rod.Príhodova 26

              = myrovanie =

     

     * veriaci farnosti (csl.)

=svätenie vody + myrovanie =

 

 

Žiadosti o členstvo

Nenašla sa žiadna požiadavka.
Užívateľ  
Nenašla sa žiadna požiadavka.
Ukazujem 0 výsledkov.

Profile

GKC - farnosť Šambron
42 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
Kontaktné informácie