Blogy

« Späť

INŠTRUKCIE OHĽADNE SPOVEDANIA PRED PASCHOU

FARSKÉ OZNAMY

 

SPOVEDANIE PRED PASCHOU

 

Podľa inštrukcií, ktoré sme dostali z ABÚ v Prešove sa v tomto čase pandémie majú dodržať tieto pokyny ohľadne spovedania pred Sviatkami Kristovho Vzkriesenia:

 

= spoveď sa má rozdeliť na jednotlivé skupinky, aby sa nevytvárali rady. Tí čo čakajú na spoveď majú byť od seba min. 2 metre s rúškami na tvári a nerozprávať sa navzájom!!! DODRŽTE PROSÍM TOTO NARIADENIE!!!

 

= kňaz bude spovedať vonku pri cerkvi /konkrétne u nás pri sakrestii/, kajúcnik príde k nemu na vzdialenosť 1,5 m s rúškom, povie iba hriechy /bez tej vstupnej modlitby: „ja hrišnyj,....“ - to povie cestou ku kňazovi/ a príjme rozhrešenie. Sv.prijímanie dostane hneď po spovedi na ruku podľa momentálneho predpisu /dá si nakrátko rúško dole, príjme Eucharistiu na ruku a hneď ju vloží do úst/ a skutok kajúcnosti – pokutu sa pomodlí pred chrámom prípadne doma.

= Je dôležité dodržať časový harmonogram, aby sa nevytvárali rady pri cerkvi!!! Prichádzajte teda podľa rozpisu priebežne v danom čase, tzn. nie všetci naraz ale postupne. Ak vidíte, že pred cerkvou je rad s odstupmi /viac než 5 ľudí/ zostaňte stáť radšej na ulici, pokiaľ sa neuvoľní miesto pred cerkvou.

Preto je pripravený rozpis - podľa čísiel domov, z ktorých prídu v stanovený čas jednotliví obyvatelia z daného príbytku na spoveď.

SPOVEDAŤ SA BUDE STÁLE OD 16.45 DO 18:00 hod.

26.3. štvrtok = č.domu 1. - 12.

27.3. piatok = č.domu 13. - 26.

28.3 sobota = č.domu 28. - 40.

29.3. nedeľa = č.domu 42. - 60.

30.3.pondelok = č.domu 64. - 81.

31.3. utorok = č.domu 83. - 104.

1.4. streda = č.domu 106. - 122.

2.4. štvrtok = č.domu 123. - 135.

3.4. piatok = č.domu 136. - 157.

4.4. sobota = č.domu 158. - 169.

 

= Tí, ktorí sú chorí, ktorých spovedám na prvé piatky, tiež tí, ktorí sú v povinnej karanténe, nech si vzbudia DOKONALÚ ĽUTOSŤ a príjmu plnomocné odpustky pri TV LUX spolu s modlitbou so Sv.Otcom Františkom, ktorý pozval veriacich pripojiť

sa v piatok 27. marca o 18:00 cez médiá k spoločnej modlitbe, počúvaniu Božieho

slova a adorácii, ktorej bude predsedať na prázdnom námestí pred Bazilikou sv.

Petra. Adoráciu pápež František zakončí eucharistickým požehnaním Urbi et Orbi. Toto eucharistické požehnanie určené mestu Rím a celému svetu bude spojené s možnosťou získať plnomocné odpustky, v duchu dekrétu Apoštolskej penitenciárie vydaného v súvislosti s naliehavou situáciou nákazy

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200322001

 

Vysvetlenie k dokonalej ľútosti: Katechizmus Katolíckej cirkvi v článku 1452 hovorí:

Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa «dokonalá» (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.“ Teda odporúčame vykonať si spytovanie svedomia (podobne ako sa pripravujeme na svätú spoveď) a potom úprimne

oľutovať všetky svoje hriechy s úmyslom (ten je dôležitý) mať na zreteli nekonečnú

(dokonalú) Božiu lásku, ktorá je hlavným motívom našej ľútosti. Na prvom mieste teda

ľutujem hriechy preto, že Boh, ktorého milujem, ma ako prvý nekonečne miluje a ja som páchal hriechy. Teda na prvom mieste nie je strach z večného zatratenia a iných trestov, ktoré hrozia hriešnikovi (nedokonalá ľútosť).

 

= ostatné inštrukcie ohľadne Sviatkov Paschy Vám dodám neskôr.

Prajem Vám požehnanú prípravu na Kristovo Vzkriesenie. o.Pavol 

Žiadosti o členstvo

Nenašla sa žiadna požiadavka.
Užívateľ  
Nenašla sa žiadna požiadavka.
Ukazujem 0 výsledkov.

Profile

GKC - farnosť Šambron
42 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
Kontaktné informácie