Blogy

« Späť

Liturgický poriadok

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 25.01. do 31.01.2021

 

PONDELOK

25.01.

 


Sv.Gregor Teológ

 

 

     Š

 

                      


         + Anna Šprochová

                (d.Miroslav Ferčák)

 

 

UTOROK

26.01.

 


Prep.Xenofont a Mária

 

Š

 

       + Peter Kseňák

               (r.bohuznáma)

 


STREDA

27.01.

 


Prenesenie pozostatkov

Sv.Jána Zlatoústeho

 

Š

 

 

       + Anna Pavlíková z Plavnice
               (d.A.Židíková)

 

 

 

 

 


ŠTVRTOK

28.01.

 


Prep.Efrém Sýrsky

 

 

Š

 


         + Miroslav Sovík s panych.
                 (d.H.Bobuľska 37)

 


PIATOK

29.01.

 

Prenesenie pozostatkov

Sv.Ignáca Bohonositeľa

VOĽNICA

 

 

 

 

 

 

Š

 


        + Terézia, Jozef
               (r.Boguska)

 

SOBOTA

30.01.

 

Traja Sv.svätitelia

 

Š

 


         * Alena, Iveta, Ľubica s

             rodinami, Anna

                 (r.Fečkova)

 

 


NEDEĽA

31.01.

 

 

O márnotratnom synovi

 

 

 

 

 


Š

 

 

 


         * veriaci farnosti

 

= Sviatok Sv.Bohozjavenia spolu s posvätením vody i s posvätením domov bude hneď po skončení terajších epidem.opatrení. Bude to včas ohlásené.

= Časopis SLOVO je pre veriacich Šambrona v predsieni chrámu. Zoberte si ho domov.

= Nakoľko sa blížia zádušné soboty /prvá je 6.2./ môžete si obnovovať hramoty za zosnulými na 5 záduš.sobôt.

Na fíliach: Bajerovce – preberá p.Nájmiková

Hromoš – preberá p.Bebková

a v Šambrone: do obálky napíšte priezvisko rodiny, číslo domu, milodar , prípadne dopíšte mená a vhoďte to do poštovej schránky na fare. VĎAKA! o.Pavol

Žiadosti o členstvo

Nenašla sa žiadna požiadavka.
Užívateľ  
Nenašla sa žiadna požiadavka.
Ukazujem 0 výsledkov.

Profile

GKC - farnosť Šambron
43 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
Kontaktné informácie