Blogy

« Späť

Liturgický poriadok

Liturgický poriadok od 24.05. do 30.05.2021

PONDELOK

24.05.

Pondelok Sv.Ducha (Najsv.Trojica)

 

  H 15.00

 

B 16.15

 

Š 17.30

Š 18.30

 

 

            + Helena Kopčáková (r.Jarinčíkova) 

       
       + Ján, Helena,...(r.Kundrátova)


       
        + Mária Koršňáková (r.Lucákova)
                            csl.

        + Nikolaj Bobuľský (r.Žembova)
                           slov.

            === sprievod okolo cerkvi ===

 

 

 

UTOROK

25.05.

 


Tretie nájdenie hlavy

Sv.Jána Krstiteľa

 


Š 06.30

 

 

 

 


         + Peter Kseňák (r.bohuznámi)

 

 

 

 


STREDA

26.05.

 Sv.ap.Karpos

H 15.00
Š 17.30

         
         + Jozef, Zuzana, … (r.Gerykova)
 

         

         + Andrej Kopčák 6

                            (r.Mikova 26) 

 

 

 


ŠTVRTOK

27.05.

 


Sv.hieromuč.Terapont

 

Š 06.30

 


         + Ján Sokol

                         (d.A.Sokolová 126)

 

PIATOK

28.05.

 


Prep.o.Nikita

VOĽNICA

 

 

Š 18.30

 

       


         + Mária Kopčáková 18

                         (d.H.Kopčáková 110) slov.

 

 

SOBOTA

29.05.

 

 

 

Zakončenie Sviatku Sv.50-ice

 

Š 


 

 
     Sv.liturgia NEBUDE!!!  

     
      

 

 

 

 

NEDEĽA

30.05.

 


1.po 50-ici

Všetkých Svätých

 

 

Š 07.30

Š 08.30

Š 09.30

H 10.45

B 11.45

 

 

 

         
         * rod.Mikova 26 csl.

         * veriaci farnosti csl.

         * rod.Kopčákova 2 slov.

         + z rod.Košovskej

         + z rod.Harčarikovej a Palgutovej 

 

 

 

 

 

Žiadosti o členstvo

Nenašla sa žiadna požiadavka.
Užívateľ  
Nenašla sa žiadna požiadavka.
Ukazujem 0 výsledkov.

Profile

GKC - farnosť Šambron
43 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
Kontaktné informácie