Blogy

« Späť

Liturgický poriadok ROŽDESTVO IC XC 2021

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 20.12. 2021 do 26.12.2021

 

 PONDELOK

20.12.

 


Predprazdenstvo Narodenia

IC XC

 


                                                        Š 17.30

 

   + Anna Bobuľská

          (d.Ján Bobuľský 36) (csl.)

 

              UTOROK

                21.12.

 


                            Sv.muč. Juliána

  H 16.15

                                                         Š 17.30

   
   * Karol, Agnesa (r.Pjurova)

   + Helena Trencsiková (r.Pavlik 16)

                                                            (csl.)

 

     STREDA

22.12.

Sv.veľkomuč. Anastázia          

   B 16.15

                                                       Š 17.30

   

      + Irena, Ján s panych. (r.Najmikova)

      + Katarína Lukačíková

                             (r.Ščigulinska 90) (csl.)

 

ŠTVRTOK

23.12.

 


Sv.muč. z Kréty

Š 17.30

 

    + Marta Bobuľská

              (r.Žembova) (csl.)

 

 

 

       PIATOK    

     24.12.

Predvečer Narodenia

IC XC

(pôst a zdržanlivosť od mäsa)

  Štedrá večera o 18:00 po chrámovom zazvonení!

 

 

Š 14.00

 


 

  B 15.30

 


  H 20.15

 

   

 

 

    Š 21.45

   

 

 

    večiereň s lit.Sv.B.Veľkého

     * rod.Murckova, Lukackova (slov.)

   

    lit.sv.J.Zl.+časť povečeria + MYROVANIE

     + Anna,...(r.Kundratova) SENIO“

    

    lit.sv.J.Zl.+časť povečeria + MYROVANIE

     * jub.Miroslav a Anna SENIO“


   

 

       =Veľké povečerie=(csl.+ slov.)

 

SOBOTA

25.12.

 

 

 

NARODENIE IC XC /Roždestvo IC XC /

(prikázaný sviatok)

 

 


MYROVANIE

 

 

 

Š 07.15
 

H 08.30

 

 


Š 10.30


Š 11.30

 

 

  * chorí našej farnosti SENIO“

 

  * rod.Plavnicka 99 „1- 62r.“

 

 

   * veriaci našej farnosti (csl.)

                      „50r. - 65r.“

   * veriaci Šambrona(sl.) „ 1r. - 50r.“

 

NEDEĽA

26.12.

 

Zhromaždenie k MP OY

/Sobor MP OY/

(prikázaný sviatok)

 

Š 07.15

 

H 08.30

 

Š 10.30

Š 11.30

 

   * Anna Václaviková s rod. (csl.)

                               „50r. - 65r.“

   

   * Ján Bebko s rod. „SENIO“

 

   * veriaci farnosti (csl.) „SENIO“

    * Ján, Anna (r.Žembova) (slov.)
                                      „1r. - 50r.“

 

MILOSTIPLNÉ A POŽEHNANÉ SVIATKY CHRISTOVHO ROŽDESTVA!!!

 

 

Žiadosti o členstvo

Nenašla sa žiadna požiadavka.
Užívateľ  
Nenašla sa žiadna požiadavka.
Ukazujem 0 výsledkov.

Profile

GKC - farnosť Šambron
43 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
Kontaktné informácie