Blogy

« Späť

,,Projekt je podporený z rozpočtu PSK "

                                                                                                                                                                                                   Šambron, 09.08.2022
Vec: Správa o vyhodnotení realizácie projektu – Sanácia a oprava fasády veže a obvodových stien gréckokatolického chrámu v Šambrone (NKP 381/1)


Projekt „Sanácia a oprava fasády veže a obvodových stien gréckokatolického chrámu v Šambrone (NKP 381/1)“, na ktorý sme požadovali dotáciu z PSK v programe: KULTÚRA bol realizovaný v mesiacoch jún až august 2022.

Celková výška nákladov na projekt predstavovala sumu 29.954,53 eur. Dotácia bola schvalená vo výške 20.000 eur a zvyšná suma 9.954,53 eur bola hradená z vlastných zdrojov – milodarov veriacích našej farnosti.

Po postavení lešenia po obvode celého chrámu a aj veže, bola najprv očistená pôvodná fasáda od nečistôt, potom boli vyspravené poškodené časti fasády, hlavne na veži zo severnej strany, po celom obvode bol nanesený penetračný náter a na neho bol nanesený konečný dvojitý náter fasádnou farbou v dvoch farebných odtieňoch.

Celú opravu realizovala firma STAVEBNINY BOYSI s.r.o z Torysi.

Rozpočet:

                         montáž a nájomné za lešenie = 5.888,96 + 4.515,28 eur

                                            stavebný materiál = 620,59 eur

                            stavebné a maliarské práce = 18.929,70 eur

                                                                                                      SPOLU: 29.954,53 eur

                                                   Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samospravného kraja v roku 2022

 /v programe KULTÚRA/ 

                 
   Bol poskytnutý finančný dar vo výške 20.000 eur  

                                                                                                                

                                    o.Pavol Székely správca farnosti Šambron
 

Žiadosti o členstvo

Nenašla sa žiadna požiadavka.
Užívateľ  
Nenašla sa žiadna požiadavka.
Ukazujem 0 výsledkov.

Profile

GKC - farnosť Šambron
43 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
Kontaktné informácie