Blogy

« Späť

DOPLNENIE LITURGICKÉHO PORIADKU NA PASCHU

Bratia a sestry, doplnil som liturgický poriadok o pobožnosť Krížovej cesty /v piatok o 10.00 hod./
a o Akatist ku Kristovým strastiam /v sobotu o 10.00 hod./, aby sme čo najhlbšie mohli spolu v modlitbe prežívať tajomstvo Kristovho utrpenia, smrti i Jeho slávneho Vzkriesenia. Požehnaný čas strastného týždňa.                                                                                                                                                           o.Pavol 

Akatist ku Kristovým stratiam je na tejto stránke. 

Žiadosti o členstvo

Nenašla sa žiadna požiadavka.
Užívateľ  
Nenašla sa žiadna požiadavka.
Ukazujem 0 výsledkov.

Profile

GKC - farnosť Šambron
42 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
Kontaktné informácie