Blogy

« Späť

Liturgický poriadok

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 24.12. 2018 do 01.01.2019

 

  PONDELOK

24.12.

 

Predvečer Narodenia

 IC XC 

     (pôst a zdržanlivosť od mäsa)

Štedrá večera o 18:00 po chrámovom zazvonení!   

 

 

Š 14.00

 

B 15.30

 

H 20.00

 

Š 21.45

 

večiereň s lit.Sv.B.Veľkého

* chorí našej farnosti /slov./

lit.sv.J.Zl.+časť povečeria

+ Juraj, ... (r.Pjechova 130)

lit.sv.J.Zl.+časť povečeria

* rod.Plavnicka a Snovakova

 =Veľké povečerie= /csl./

 

UTOROK

25.12.

 

NARODENIE IC XC /Roždestvo IC XC /

(prikázaný sviatok)

 

H 08.00

 

B 09.30

 

Š 11.00

 

* Filip  (r.Bujnovska)

= myrovanie =

* úmysel eparchie

= myrovanie =

* veriaci farnosti (csl.)

= myrovanie =

 

STREDA

26.12.

 

Zhromaždenie k MP OY

/Sobor MP OY/   

(prikázaný sviatok)

 

B 08.00

 

H 09.45

 

Š 11.00

 

* Peter,... (r.Kundratova 24)

 

*  Miroslav, ...  (r.Gerikova)

= Betleh.akadémia detí DN =

* veriaci farnosti (slov.)

 krátke pásmo Betlehemci

 

ŠTVRTOK

 27.12.

 

 

Sv.prvomuč.Štefan

(odporúčaný sviatok)

 

             

H 08.00

 

B 09.30

 

Š 11.00

* Ján s rod. (r.Bebkova 40)

 

* Juraj, ... (r.Sekerákova 125)

 

*  úmysel eparchie (csl.)

 

PIATOK

28.12.

 

Sv.muč. v Nikomédii VOĽNICA

 

                                                  Š 17.30

 

+ Mária, Andrej, ...

           (d.J.Hricko 117)   (slov.)

 

SOBOTA

29.12.

 

Sv.deti zabité v Betlehéme 

Š 09.00

 

       Š 13.30

 

 

+ Helena, Peter             (csl.)

               (r.Sasova)

 =Roždestvenný koncert =

  „My pastyre prichodime“

/ dobrovoľný príspevok na DN 2018/

 

NEDEĽA

30.12.

 

 

NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ 

Š 08.00

 

B 09.30

 

H 11.00

* veriaci farnosti (slov.)

 

* Ján, Mária,. (r.Kundarcikova)

 

 *  úmysel eparchie

 

PONDELOK

31.12.

 

Prep.matka Melánia

Koniec obč.roka 2018

Š 15 .00

 

* všetci dobrodinci far. i moji

= EUCH.POBOŽNOSŤ =     

                                          (csl.)

 

UTOROK

01.01.2019

 

OBREZANIE IC XC /Obrizanije IC XC /

(prikázaný sviatok)

NOVÝ ROK 2019

B 08.00

 

H 09.45

 

Š 11.00

 

* r.Príhodova a Sekerákova 41

  = myrovanie =

* Vincent, ... (r.Bujnovska)

  = myrovanie =

* veriaci farnosti     (csl.)

  = myrovanie =

 

 

„                                                  Požehnaný čas oslavy Christovho Roždestva - v istote, že Emanuel = S NAMI BOH!!!“

Žiadosti o členstvo

Nenašla sa žiadna požiadavka.
Užívateľ  
Nenašla sa žiadna požiadavka.
Ukazujem 0 výsledkov.

Profile

GKC - farnosť Šambron
42 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
Kontaktné informácie