Blogy

« Späť

Liturgický poriadok

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 02.01.2019 do 06.01.2019

 

 STREDA

02.01.

 

Sv.otec Silvester   

 

Š 08.00

 

     + Peter, Mária,...

            (d.A.Gomoľova 129)

 

ŠTVRTOK

03.01.

 

Sv.prorok Malachiáš Sv.muč.Gordios 

Š 17.30

 

     + Helena, Peter Kopčákovi

              (r.Saloňova)

 

PIATOK

04.01.

 

 

Zbor sv.70 apoštolov Prep.Teoktist 

Š 17.30

 

     * Martin, Viera, ...

(r.Petrusova 85)

 

 

SOBOTA

05.01.

 

Predvečer Bohozjavenia

(pôst a zdržanlivosť od mäsa )

 

Š 09.00

 

 

B 14.00

 

 

      * obyvatelia Šambrona

(r.Boguska 39)

 

 = večiereň s lit.Sv.Bazila V. =

      * jub.Anna s rod.

                        +++ svätenie vody+++ 

 

NEDEĽA 06.01.

 

BOHOZJAVENIE IC XC

/Bohojavlenije IC XC /

(prikázaný sviatok)

 

 

H 08.00

 

 

B 09.30

 

Š 11.00

      * úmysel eparchie

      =svätenie vody + myrovanie =

 

      * rod.Palgutova 56

           = myrovanie =

      * veriaci farnosti (csl.)

=svätenie vody + myrovanie =

 

Žiadosti o členstvo

Nenašla sa žiadna požiadavka.
Užívateľ  
Nenašla sa žiadna požiadavka.
Ukazujem 0 výsledkov.

Profile

GKC - farnosť Šambron
42 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
Kontaktné informácie