Blogy

« Späť

Liturgický poriadok

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 24.02. do 01.03.2020

 

PONDELOK

24.02.

Začiatok Sv.40-ice

/ PRÍSNY POST! /

Prvé a druhé nájdenie hlavy

Sv.Jána Krst.

Š 17.15

Š 17.30

        = VPmoleben =

            + Marta, Ján,, Irena, Štefan

                      (r.Sokolova 55)

 


UTOROK

25.02.

 


Sv.o.Taras

 

 


Š 17.30

 

 

 

            + Mária, Andrej (d.A.Pavlikova 80)

 


STREDA

26.02.

 


Sv.Porfyrios

 

B 15.15

B 15.30

 


Š 17.15

Š 17.30

 

         = VPmoleben =

            + Ján, Anna (r.Harčarikova)

                            (VPD liturgia)

         
         = VPmoleben =

           + Peter, Mária (VPD liturgia)

                        (r.Ridilova 1)

 


ŠTVRTOK

27.02.

 


Prep.o.Prokop

 

H 15.45 

 


Š 17.30

 

          + Klára Mačugová s panych. /40dň./

                        (r.Poliščákova)

          + Mária Hricková

                         (d.H.Majerníková)

 


PIATOK

28.02.

 


Prep.o.Bazil

Š 17.00

Š 17.30

            = Krížová cesta =

          + Zlatica Miková (VPD liturgia)

                       (r.Petrusova 29)

 

SOBOTA

29.02.

 

I.pôstná – div kolyvy

 

 


Š 08.00

 


          + Ondrej, Mária, …

(d.J.Hricko - PRAHA)

 


NEDEĽA

01.03.

 


I.pôstna - Ortodoxie

ZBIERKA: Charita I.

 


H 08.00

B 09.15

Š 10.30

 

 

         
         
          * Pavol, Peter, ... (r.Harčarikova)

          * Anna, Peter, … (r.Sekerákova)

          * veriaci farnosti (slov.)

                    = lit.sv.Bazila Veľkého =

 

 

Žiadosti o členstvo

Nenašla sa žiadna požiadavka.
Užívateľ  
Nenašla sa žiadna požiadavka.
Ukazujem 0 výsledkov.

Profile

GKC - farnosť Šambron
42 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
Kontaktné informácie