Blogy

« Späť

Liturgický poriadok

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 14.09. do 20.09.2020

 

PONDELOK

14.09.

 

 

Povýšenie Sv.Kríža

/odporuč.sviatok/

ZDRŽANLIVOSŤ OD MASA!

 

H 15.30

         B 16.45         

Š 18.00

 

     
       + Jozef, … (r.Gerykova)

       * rod.Kormošova a Pješčakova

       * chorí našej farnosti

 

 

UTOROK

15.09.

 


Presv.Bohorodička Spolutrpiteľka

Š 09.00


B 11.00

 

 

       + Helena Židíková
             (r.Lukačikova 139)


        =posviacka Domu nádeje=

 

 

 

STREDA

16.09.

 


Sv.veľkomuč.Eufemia

 

Š 17.30

 

 


        + Michal Sokol

            (r.Kopčakova - M.Lipník)

 

 


ŠTVRTOK

17.09.

 


Sv.muč.Sofia a jej dcéry

Š 17.30

 

        + Dušan s panych. /výročná/
             (r.Ridilova 1)

 


PIATOK

18.09.

 


Prep.o.Eumenios

 

Š 17.30

 


       + Peter Kseňák
             (bohuznámi) slov.

 

 

SOBOTA

19.09.

 

Sv.muč.Trofim a ost.

 

Š 09.00
B 10.00

 


       + Zlatica Miková s panych. 

            /ročná/ (r.Mikova)

 

   + Anna Kordiaková

 

 


NEDEĽA

20.09.

 


XVI.po 50-ici

 

 

 


H 08.00

B 09.15

Š 10.30

 

 


       + Václav (r.Mojcherova)

       * rod.Medzeňákova

       * veriaci farnosti                slov.
            =NAŠA FARSKÁ ZBIERKA=

 

Žiadosti o členstvo

Nenašla sa žiadna požiadavka.
Užívateľ  
Nenašla sa žiadna požiadavka.
Ukazujem 0 výsledkov.

Profile

GKC - farnosť Šambron
43 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
Kontaktné informácie