Blogy

« Späť

Liturgický poriadok

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 18.01. do 24.01.2021

 

PONDELOK

18.01.

 


Sv.Atanáz a Cyril

 

        Š

 

 

    
         + Ján Karaffa

                    (r.Matiova)

 

 

UTOROK

19.01.

 


Prep.Makarios

 

     Š

 


        + Alžbeta Šišková

                  (r.Šprochova 43)

 


STREDA

20.01.

 


Prep.Eutymios Veľký

Š

 

 


        + Zlatica Miková
                  (d.T.Dziaková)

 

 

 

 

 


ŠTVRTOK

21.01.

 


Prep.Maxim

Sv.muč.Neofyt a ost.

 

Š

 


         + Štefan Rybovič
                   (r.Rusnákova)

 


PIATOK

22.01.

 


Sv.ap.Timotej

Prep.muč.Anastáz

 

Š

 


        + Zuzana
                  (d.bohuznámy)

 

SOBOTA

23.01.

 

Sv.hieromuč.Klement

 

 

Š

 


        + Peter, Helena, ...
                  (r.Kseňákova)

 

 


NEDEĽA

24.01.

 

 

O mýtnikovi a farizejovi

 

 

 

 

 


Š

 

 

 


         * veriaci farnosti

 

= Sviatok Sv.Bohozjavenia spolu s posvätením vody i s posvätením domov bude hneď po skončení terajších epidem.opatrení. Bude to včas ohlásené.

 

= Nové číslo SLOVA je pre veriacich Šambrona v predsieni chrámu. Zoberte si ho domov.

 

= Nakoľko sa blížia zádušné soboty /prvá je 6.2./ môžete si obnovovať hramoty za zosnulými na 5 záduš.sobôt. Na fíliach:

                                   Bajerovce – preberá  p.Nájmiková

                                      Hromoš – preberá p.Bebková

  a v Šambrone: do obálky napíšte priezvisko rodiny, číslo domu, milodar , prípadne dopíšte mená a vhoďte to do poštovej schránky na fare.       VĎAKA! o.Pavol

Žiadosti o členstvo

Nenašla sa žiadna požiadavka.
Užívateľ  
Nenašla sa žiadna požiadavka.
Ukazujem 0 výsledkov.

Profile

GKC - farnosť Šambron
43 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
Kontaktné informácie