Blogy

« Späť

Liturgický poriadok

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 11.10. do 17.10.2021

 

PONDELOK

18.10.

 

 

Sv.ap.a evanj.Lukáš

H 15.45


Š 17.30

       

 

       + Michal, Rudolf, Evelína
                   (r.Fuchsova)

       + Zlatica Miková

                  (d.M.Lukačíková)

 

 

UTOROK

19.10.

 


Sv.prorok Joel


Š 06.45

 


       + Peter, Helena,..(r.bohuznáma)

 

 

 

STREDA

20.10.

 


Sv.muč.Artemios

 

 

B 16.00

Š 17.30

 

 

 

 

       + Ján, Michal,...(r.Sekerák 41)

       + Andrej s panych. /ročná/
                       (r.Kopčákova 6)

 

 


ŠTVRTOK

21.10.

 


Prep.Hilarión

 

 

Š 17.30

 


       + Ján Sokol (r.Sokolova 8)

 


PIATOK

22.10.

 


Sv.Aberkios

Sv.7 mládenci z Efezu

Š 17.30


        

 

        + Mária, Štefan, …
             (r.Šiškova 46)         slov.

 

 

 

 

 

 

 

SOBOTA

23.10.

 

 

Sv.ap.Jakub, Pánov príbuzný

 

Š 08.00

H 15.30

B 16.45

 

 

 

 

        + Štefan, …(r.Fenďova ÚDOL)

        + Ján, … (r.Bebkova 40)   senio.

        + Ján, … (r.Kundracikova)
                                senio.

 

 

 

 

 


NEDEĽA

24.10.

 


XXII.po 50-ici

NAŠA FARSKÁ ZBIERKA

 

 

 

 

 

 

  Š 07.15

Š 08.15

B 09.15
Š 10.15

 

 

 

 

        * veriaci farnosti     csl. /senio/

        * Pavol, Katarína, Ráchel    csl./50-65 r/

        * rod.Mackova /1.- 62./
        * všetci žijúci    slov.     /1.-50./

 

 

 

Žiadosti o členstvo

Nenašla sa žiadna požiadavka.
Užívateľ  
Nenašla sa žiadna požiadavka.
Ukazujem 0 výsledkov.

Profile

GKC - farnosť Šambron
43 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
Kontaktné informácie