Blogy

« Späť

Liturgický poriadok

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 23.01. do 29.01.2023

 

PONDELOK

23.01.

 

 


Sv.hieromuč. Klement

 

  Š 17.30

 


       + Zlatica a Anna Mikové
                       (r.Kundracikova)

 

UTOROK

24.01.

 


Prep.Xénia Rímska

H 15.45Š 17.30

      
        * jub.Anna (r.Kočišova)
       
       
        + Peter s panych.
                      (r.Kseňákova)

 

 

 

 

STREDA

25.01.

 


Sv.Gregor Teológ

 

 

B 15.45

 

Š 17.30

 

       
        + Mária, …

                    (r.Kundrátova 24)

        + Marta Bobulska
                    (d.J.aA.Bobulskí 36)

 

 


ŠTVRTOK

26.01.

 


Prep.o.Xenofont a ost.

 

 

Š 17.30

 


         + Andrej   (r.Mindekova 141)

 


PIATOK

27.01.

 


Prenesenie pozostatkov Sv.Jána Zlatoústeho

 

 

Š 17.30

 


         * uzdr.Mikuláš (r.Bobuľska 4)
                       slov.

 

 


SOBOTA

28.01.

 

Prep.o.Efrém Sýrsky

 

 


Š 09.00

 

 


         + František, Jirko, …
                    (r.Lukackova 123)

 

 


NEDEĽA

29.01.

 


O mýtnikovi a farizejovi

NAŠA FARSKÁ ZBIERKA

 

 


Š 07.15

H 08.30

B 09.45

Š 11.00

 

 

         * veriaci farnosti csl.

         * Nadežda (r.Knapikova)

         + Mária, Michal (r.Mindek 127)

         * Anna a ost. (r.Sedlákova 88) sl


= obnoviť hramoty na 5 záduš.sobôt si môžete v sakrestii =

Žiadosti o členstvo

Nenašla sa žiadna požiadavka.
Užívateľ  
Nenašla sa žiadna požiadavka.
Ukazujem 0 výsledkov.

Profile

GKC - farnosť Šambron
43 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
Kontaktné informácie