Blogy

« Späť

Liturgický poriadok

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 11.09. do 17.09.2023

 

PONDELOK

11.09.


Prep.matka Teodora

 

 

 

 

      Š 17.30

 

 

 

 

 

       + Nina s panych. /40dň./
                      (r.Kopčákova 6)

 

 

UTOROK

12.09.


Sv.hieromuč.Autonomos

 


      Š 17.30

 

 

 


       + Peter s panych. /40dň./
                     (r.Sokolova 28)

 

 

STREDA

13.09.

 

 

Predprazd.Povýšenia Sv.Kríža

 

 


      Š 17.30

 

 


       * Anna, Marián (bohuzn.)

 

ŠTVRTOK

14.09.

Povýšenie úctyhod. a životodár. Kríža /odporúčaný sviatok/

!zdržanlivosť od mäsa!


      H 15.45

 

      B 17.00


      Š 18.15

 

       * Mária Bebkova (deti s rodinami)

 

      + Andrej, … (r.Kapitančíkova)

 

      + Mária, Peter (r.Jarinčíkova 31)

 

 

PIATOK

15.09.

 


Presv. MP OY Spolutrpiteľka Patrónka SR

!!! VOĽNICA !!!


      Š 09.00

 


      + Božena, Ladislav (r.Kopčak 2)
                                /slov./

 

 

SOBOTA

16.09.

 


Sv.veľkomuč.Eufemia

 


     

      Š 09.00

 

 

 

      + Ľubomír Hnat s panych.

                         /40 dň./ (bohuzn. zo Š.)

 

NEDEĽA

17.09.

 


XVI.po 50-ici

 

 

 

H 08.00

B 09.15

Š 10.30

 

 

 

 

       * jub.František s rod. (r.Plavnicka)

       * Peter, … (r.Kormošova 116)

       * veriaci farnosti    /slov. /

 

 

 

 

 

 

 

Žiadosti o členstvo

Nenašla sa žiadna požiadavka.
Užívateľ  
Nenašla sa žiadna požiadavka.
Ukazujem 0 výsledkov.

Profile

GKC - farnosť Šambron
43 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
Kontaktné informácie