Blogy

« Späť

Liturgický poriadok

Liturgický poriadok od 13.11. do 19.11.2023

 

PONDELOK

13.11.

 

 


Sv.Ján Zlatoústy

 

 

Š 17.30

 


     + Mária, Michal Petrusoví
                (d.A.Kormaniková)

 

UTOROK

14.11.

 

 


Sv.ap. Filip

 

 

Š 06.30
 

 

 


     + Anna Sokolová
                (d.M.Šprochová 43)

 

 

 

 

STREDA

15.11.

 


ZAČIATOK FILIPOVKY
Sv.muč.Gurias a ost.

 

H 15.45


Š 17.30

 

 
     + Anna s panych.
               (r.Bujnovska)

     + Ján Sas
               (r.Kopčákova 136)

 

 

 

 


ŠTVRTOK

16.11.

 


Sv.ap. a evanj. Matúš

B 16.00

Š 17.30

 

     + Michal, Helena (r.Najmikova)
     
     + Peter Sokol 28
                  (r.Sokolova 55)

 


PIATOK

17.11.

 

ŠTÁT. VOĽNO
Sv.Gregor Divotvorca

V O Ľ N I C A

 

Š 09.00

 


     + Helena Šmindáková   (slov.)
                 (r.Timečkova ORL.)

 

 


SOBOTA

18.11.

 


Sv.muč.Platón a Roman

 


Š 09.00

 

 

 


     + Gizela Ščigulinská s panych.
                        (40 dň.)

 

 

NEDEĽA

19.11.

 

 


XXV.po 50-ici

ZBIERKA:

Seminár a Charita II.

 

 

 

 

H 08.00

B 09.15


Š 10.30


  * členov ruženc. spol.

  + Štefan, Katarína (r.Tomkova)


  * veriaci farnosti (slov.)

 

 

 
 

Žiadosti o členstvo

Nenašla sa žiadna požiadavka.
Užívateľ  
Nenašla sa žiadna požiadavka.
Ukazujem 0 výsledkov.

Profile

GKC - farnosť Šambron
43 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
Kontaktné informácie