Blogy

« Späť

Liturgický poriadok

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 19.03. do 25.03.2018

 

PONDELOK

19.03.

 

Sv.muč.Chryzant a Dária

Š 17.30

  

+ Peter Gomoľa s panych.    

                    /40-dňova/

 

UTOROK

20.03.

 

Prep.otcovia z kláštora sv.Sávu 

Š 17.30

 

* Peter, Helena, ...

                   (r.Kopčakova 110)

 

STREDA

21.03.

 

 

Prep.Jakub     

H 15.45

 

Š 17.30

  VPD

+ z ruženc. spoloč.  (r.Fuchsova)

 

* rod.Rožekova    

 

ŠTVRTOK

22.03.

 

Sv.hieromuč.Bazil

Š 17.30

 

+ Mária Kopčáková  

                    (r.Virova)  

 

PIATOK

23.03.

 

Sv.muč.Nikon a ost.

H  +  B

   

     Š

Š 17.30

  VPD

 

= spoveď od 15.30 do 16.30

 

= spoveď od 16.45 do 18.15!!!

+ Anna Jarinčíková     

                 (r.Mindekova 58)

 

 

SOBOTA

24.03.

 

Predprazd.Zvestovania MP OY   Vzkriesenie Lazára

Š 08.00

 

+ Ján, Ján, Anna      

                 (r.Poľanska)

 

NEDEĽA

25.03.

 

Kvetná nedeľa

Zvestovanie MP OY

(Blahoviščenije)

// prikázaný sviatok //

!!!ZMENA ČASU!!!

H 08.00

 

B 09.30

 

Š 10:45

 

* Tomáš, Zuzana, ... (r.Pištejova)  

 = požehnanie bahniatok + myrovanie

* bohuznáma rodina

=  požehnanie bahniatok + myrovanie

* veriaci farnosti (csl.)         

=požehnanie bahniatok + myrovanie

Tel. kontakt: o.Pavol Székely - 0908 409 760 , prípadne: 052/43 83 703

Žiadosti o členstvo

Nenašla sa žiadna požiadavka.
Užívateľ  
Nenašla sa žiadna požiadavka.
Ukazujem 0 výsledkov.

Profile

GKC - farnosť Šambron
42 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
Kontaktné informácie