Blogy

« Späť

Liturgický poriadok

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 16.04. do 22.04.2018

 

PONDELOK

16.04.

 

Sv.muč.Agapa, Irena, Chionia

 

Š 17.30

 

 

+ Michal, Anna, Michal            

               (r.Sedlákova 91)

 

UTOROK

17.04.

 

Prep.Simeon a Akkakios

H 15.45

 

Š 17.30

 

+ Anna Pištejová (bohuznáma)

 

+ Peter, Ján, Cecília s panych. 

              (r.Šiškova)

 

STREDA

18.04.

 

 

Prep.Ján

B 15.45

 

Š 17.30    

 

+ Michal, Helena, Ján  

              (r.Sekerákova 23)

+ Helena, Štefan, ... 

              (d.M.Hricková)  

 

ŠTVRTOK

19.04.

 

Prep.Ján zo Starej Lavry  

Š 17.30

 

* Anna s rod.                    

              (r.Ščigulinska 150)

 

PIATOK

20.04.

 

Prep.o.Teodor Trichinas  

Š 17.30

 

* Natália   (r.Rožekova)

              (r.Žembova)   

= stretko s prvoprijím.deťmi=

 

SOBOTA

21.04.

 

Sv.hier.Január a ost.

 

Š 08.00

 

 * členov ruženc.spoloč.

 

NEDEĽA

22.04.

 

IV.po Pasche

O porazenom 

ZBIERKA: KŇAZ.SEMINÁR

                

H 08.00

 

B 09.15

 

Š 10.30

 

* rod.Bebkova 129

 

* rod.Kormošova 119

 

* veriaci farnosti (slov.)  

 

Žiadosti o členstvo

Nenašla sa žiadna požiadavka.
Užívateľ  
Nenašla sa žiadna požiadavka.
Ukazujem 0 výsledkov.

Profile

GKC - farnosť Šambron
42 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
Kontaktné informácie