Blogy

« Späť

Liturgický poriadok ROŽDESTVO IC XC 2020

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 21.12. 2020 do 01.01.2021

PONDELOK

         21.12.              

 


Sv.muč. Juliana

 

                                                        Š 16.45

 

 
  + Mária Keller

              (r.Ridilova 1) (csl.)

ŮTOROK

22.12.

 


Sv.veľkomuč. Anastázia

 

                                                        Š 16.45

 

 
  + Mária Kopčáková 18 s panych.

                       /ročná/ (csl.)

 

STREDA

23.12.

 

Sv.muč. z Kréty

 

 

                                                           Š 16.45

 

  + Mária, Peter s panych.

                (d.H.Petrusová 73) (csl.)

 

ŠTVRTOK

24.12.

 

Predvečer Narodenia

IC XC

(pôst a zdržanlivosť od mäsa)

Štedrá večera o 18:00 po chrámovom zazvonení!

 

 

      Š 14.00     

  Š 21.45

    večiereň s lit.Sv.B.Veľkého

   * chorí našej farnosti (slov.)

 


     =Veľké povečerie=(csl.+ slov.)

 

PIATOK

25.12.

 

NARODENIE IC XC /Roždestvo IC XC /

(prikázaný sviatok)

VOĽNICA

 

 

 

 

Š 10.15

Š 11.15

Š 12.15

 

 

 

 * veriaci farnosti (csl.)   SENIO“

 * Ján s rod. (csl.)   „45r. - 65r.

 + Karol (slov.)     „ 1r. - 45r.
               MYROVANIE (pri každej sv.liturgii)

 

SOBOTA

26.12.

 

Zhromaždenie k MP OY

/Sobor MP OY/

(prikázaný sviatok)

 

 

 

Š 10.15

Š 11.15

Š 12.15

 

 

 * veriaci farnosti (slov.) „ 1r.-45r.

 * úmysel darcu (csl.) „SENIO
 
 * úmysel darcu (csl.) „45r. - 65r.“
 

 

NEDEĽA

27.12.

 

 

Sv.prvomuč.Štefan

(odporúčaný sviatok)

 
Š 07.45

Š 08.45

 

 

 

 

 * veriaci farnosti (csl.)  „SENIO

 * úmysel darcu (slov.)  „1r. - 65r.“

 

 

PONDELOK

 

28.12.

 

 


Sv.muč. v Nikomédii

 

                                                    Š 16.45

 

 + Ján Karaffa s panych. /40dňová/

                  (csl.)

 

UTOROK

29.12.

 

Sv.deti zabité v Betlehéme

 

                                                    Š 16.45

 

 + Andrej Kopčák (r.Katreničova)

                   (csl.)

 

STREDA

30.12.

 

 


Sv.muč.Anýzia

 

                                                     Š 16.45

 

  + Zlatica Miková (r.Petrusova 29)

                    (csl.)

 

ŠTVRTOK

31.12.

 


Prep.matka Melánia

Koniec obč.roka 2020


Š 16.45


  * všetci dobrodinci farskí i moji

    = EUCH.POBOŽNOSŤ = (csl.)

 

PIATOK

01.01.2019

 

OBREZANIE IC XC /Obrizanije IC XC /

(prikázaný sviatok)

NOVÝ ROK 2021

 

Š 10.15

Š 11.15

Š 12.15

 

 

 * veriaci farnosti (csl.) „SENIO“

 * úmysel darcu (csl.) „45 r. - 65 r.

 * úmysel darcu (slov.) „1r. - 45r.“

            MYROVANIE (pri každej sv.liturgii)

 

         „Požehnané Sviatky Kristovho Narodenia –

                                                                                    a nebojme sa, lebo Emanuel = S NAMI BOH!!!“

Žiadosti o členstvo

Nenašla sa žiadna požiadavka.
Užívateľ  
Nenašla sa žiadna požiadavka.
Ukazujem 0 výsledkov.

Profile

GKC - farnosť Šambron
43 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
Kontaktné informácie