Blogy

« Späť

Liturgický poriadok - ZA ZATVORENÝMI DVERAMI CHRÁMU!

 

 

Poriadok bohoslužieb - Pascha 2020

 

Svätý a veľký pondelok (06. 04.)

 

                       o l7.00 -  (+ Štefan s panych. /40dňová/)     /r.Rybovičova/

 

Svätý a veľký utorok (07. 04.)           VPD

 

                       o 17.00 -  (+ Mária Buchovecká)                /r.Firmentova/

 

Svätá a veľká streda (08. 04.)            VPD

 

                       o 17.00 -  (+ Mária Hricková s panych. (ročná) )  /r.Kundracikova/

 

Svätý a veľký štvrtok (09. 04.)

 

                      o 16.00 - Veľká večiereň s liturg. Sv. Bazila Veľkého (* úmysel darcu)    slov.

 

 

Svätý a veľký piatok (10. 04.) PRÍSNY POST !!! (prikázaný sviatok) 
              
                      o 10.00 - KRÍŽOVÁ CESTA     slov.

 

                      o 16.00 - Večiereň s uložením plaščenice do hrobu         csl.

 

 

Svätá a veľká sobota (11. 04.)
                     o 10.00 - Akatist ku Kristovým strastiam       slov.

 

                     o 16.00 - Večiereň s liturg. Sv. Bazila Veľkého (* úmysel darcu)   slov.

 

Svätá a veľká nedeľa Paschy (12. 04.)=== VOSKRESENIE IC XC ===

                   

                     o 07.30 - Utiereň vzkriesenia a posvätenie jedál           csl.

 

 

                     o 10.30 - sv. liturgia / * veriaci farnosti /                             csl.

 

VŠETKY TIETO OBRADY BUDÚ V CHRÁME ZA ZATVORENÝMI DVERAMI: 

DUCHOVNE SA DOMA SPOJTE S KŇAZOM PO ZAZVONENÍ CHRÁMOVÝCH ZVONOV:

Christos posredi nas!

Žiadosti o členstvo

Nenašla sa žiadna požiadavka.
Užívateľ  
Nenašla sa žiadna požiadavka.
Ukazujem 0 výsledkov.

Profile

GKC - farnosť Šambron
43 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
Kontaktné informácie