Blogy

« Späť

PASCHA 2021

Poriadok bohoslužieb - Pascha 2021

Svätý a veľký pondelok (29. 03.)

Šambron - / + Nikolaj s panych. (9-dňová) / (r.Bobuľska 4)

                - / + Ján Šmindák s panych. (ročná) /

Svätý a veľký utorok (30. 03.) 

Šambron - / + Mária Koršňáková s panych./ POHREB

                - / * rod.Fedorova 75 /


Svätá a veľká streda (31. 03.)

Šambron - / + Alžbeta Šišková / (d.V.Šišková SL) 

 

Svätý a veľký štvrtok (01. 04.) 

Šambron - Veľká večiereň s liturg. Sv. Bazila Veľkého

                   / + Štefan Rybovič / ( r.Hardoňova) 

 

Svätý a veľký piatok (02. 04.) PRÍSNY POST !!! (prikázaný sviatok) 

Šambron - Večiereň s uložením plaščenice do hrobu 

 

Svätá a veľká sobota (03. 04.)

Šambron - / + Helena Židiková s panych. /ročná/ /
 

Svätá a veľká nedeľa Paschy (04. 04.)=== VOSKRESENIE IC XC ===

Šambron - sv. liturgia / * veriaci farnosti / 

 

Pokyny z ABÚ ohľadne slávenia Paschy:

= v srdci si vzbudiť ľútosť nad spáchanými hriechmi a vyjaviť túžbu po duchovnom sv.prijímaní pri sledovaní
online prenosov zo sv.liturgií (TV LOGOS, TV ZEMPLÍN, TV LUX, RTVS 2/

= pre zákaz vychádzania nie je dovolené svätiť košíky s jedlami ani pri chráme a ani kňaz po obci. Každý si má

posvätiť jedlá sám doma.

= ak by sa ešte niečo zmenilo k lepšiemu, budem Vás o tom informovať.

                    Požehnanú PASCHU!                                        o.Pavol

 

Žiadosti o členstvo

Nenašla sa žiadna požiadavka.
Užívateľ  
Nenašla sa žiadna požiadavka.
Ukazujem 0 výsledkov.

Profile

GKC - farnosť Šambron
43 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
Kontaktné informácie